Nöroloji

Tıbbi Birim Adı Nöroloji
Klinik Kapsamı Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir. Özel Müjde Hastanesi Nöroloji Bölümü bu anlayışla yoluna devam etmektedir.

Beyin damar hastalıkları, baş ağrısı, epilepsi(sara), periferik sinir hastalıkları, kas hastalıkları, multupl skleroz ve benzeri hastalıklar, uyku bozuklukları, nöroloji bölümünün yoğun olarak ilgilendiği hastalık gruplarını oluşturur. Ayrıca nörologlar, diğer uzmanlık dallarına da sık olarak konsültasyon hizmeti vermektedir. Diğer uzmanlık dallarını ilgilendiren hastalıkların, sinir sistemini etkilediği durumlarda da, konusunda uzmanlaşmış nörologlar, bu katkıyı hastanemizde sağlamaktadır.

Modern tıp uygulamalarında, gelişmiş laboratuvar önemli katkı sağlamaktadır. Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle beyin damar hastalıklarında çok önemli olan radyoloji bölümü, kesintisiz hizmet vermektedir. CT, MR, Anjiografi, girişimsel nöroradyoloji uygulamaları bize büyük destek vermektedir.

Başta epilepsi ve bilinç bozuklukları olmak üzere çeşitli hastalıklarda tanı da önemli olan uyanıklık ve uyku EEG tetkiklerinin yapıldığı EEG Laboratuvarı, uyku bozukluklarında kullanılan tüm gece Uyku Laboratuvarı ve sinir ve kas hastalıklarının tanısında kullanılan EMG ve Uyarılmış Yanıtlar Laboratuvarı Nöroloji Bölümü'nün belli başlı laboratuvarlarını oluşturmaktadır.
Klinik Hizmetleri Beyin damar hastalıkları
Baş ağrısı (migren), epilepsi (sara)
Periferik sinir hastalıkları
Kas hastalıkları
Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar
Uyku bozuklukları
Baş dönmesi
Parkinson hastalığı
Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları
Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmaları
GÖREV YAPAN DOKTOR(LAR)

E-Randevu Formu


Doktora Sorunuz