Radyodiagnostik

Tıbbi Birim Adı Radyodiagnostik
Klinik Kapsamı Radyodiagnostik, radyasyon ve diagnostik kelimelerinden oluşmuştur.Radyasyon; maddelerin enerji salması veya transferine verilen addır.Diagnostik, tanı anlamını taşır.Radyodiagnostik (Tıbbi görüntüleme), dokularda oluşturulan enerji salımı veya transferi yardımıyla hastalıkların tanınması olarak tanımlanabilir.Enerji etkileşimlerinde; insan vücudunda enerjinin geçişi, yansıması veya salımı yoluyla vücudun intrensek özellikleri ortaya konulur.Radyografi ve bilgisayarlı tomografide x-ışını geçişi (transmisyon), ultrasonografide ses dalgalarının yansıması (refleksiyon), manyetik rezonans görüntülemede radyo dalgaları salımı (emisyon), nükleer tıpta gamma ışınları salımı (emisyon) söz konusudur.Farklı enerji etkileşimleri dokuların farklı özelliklerini ortaya koyarak görüntü oluştururlar.
Klinik Hizmetleri Yeni Nesil Sentetik EMAR
Zen Odalı Düşük Dozlarda Tomografi
Girişimsel Radyoloji
Kemik Dansitometre
Mammografi
Ultrasonografi
Renkli Doppler Ultrasonografi
Direk Röntgen
GÖREV YAPAN DOKTOR(LAR) Uzm. Dr. Ahmet Said ÇİL

E-Randevu Formu


Doktora Sorunuz